Pedagogiska & Kreativa

Det finns 65 produkter

Pedagogiska leksaker som bidrar till utveckling hos barnet. De leksakerna ska fungera som hjälpmedel i
barnens lärande. Leksaker och lek hör ihop för barn, de kompletterar varandra.

Läs mer
Pedagogiska & Kreativa
Showing 1 - 65 of 65 items

Leksaker som stödjer kreativa lekidéer som stimulerar ditt barn. Genom pedagogisk leksak är det tänkt att barnen ska utveckla
perceptions- och koordinationsförmågan samt finmotoriken. De leksaker bidrar till utveckling hos barnet.